Legislativa

Potřebujete se ujistit jak to či ono definuje některý právní předpis? Vybrali jsme pro Vás právě ty, které souvisí se silniční dopravou.

Související předpisy

Evropské nařízení a směrnice

Užitečné odkazy

Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů