Dopravně psychologické vyšetření

Zajišťujeme pro řidiče dopravně psychologické vyšetření již od roku 2006.

Spolupracujeme s opravdu zkušenými dopravními psychology.

Profesionální řidiči

Pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud automobil převyšuje 7500 kg. nebo jízdní souprava převyšuje   7500 kg. Pro skupinu D1+E, D nebo D+E

Vrácení řidičského průkazu

Dosažení celkového počtu 12 bodů. Správním orgánem uložený trest zákaz řízení na nejméně 6 měsíců. Soudem uložený trest zákaz řízení

Instruktoři autoškoly

Povinnost ze zákona pro každého instruktora a instruktorku, kteří se připravují na zkoušky pro získání  profesního osvědčení.

 

Kdo je povinen absolvovat dopravně psychologické vyšetření?
 • Povinnost je upravena v zákoně 361/2000 Sb. § 87a. ods. 1) 
  • Stručně z tohoto odstavce je to:
   • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil, nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
   • nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
   • držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel

 • Povinnost je upravena v zákoně 361/2000 Sb. § 87a. ods. 2) 
  • Sstručně z tohoto odstavce je to osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
   • dosažení celkového počtu 12 bodů
   • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
   • správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
   • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.
Jak se přihlásit na dopravně psychologické vyšetření?
 • Vyplnit e-přihlášku
 • Rovnou přijít do autoškoly
 • Poslat SMS na číslo +420 603 721 259, ve tvaru (DPV_jméno_příjmení_datum narození_kontakt)
 • Ozveme se sami.

 

Kdy je termín nejbližšího dopravně psychologického vyšetření?
 • Termíny domlouváme individuálně dle požadavků řidičů.
 • Volejte prosím do kanceláře +420 604 944 765 pro bližší informace.

 

Co potřebuji vzít s sebou na dopravně psychologického vyšetření?
 • Na dopravně psychologické vyšetření je nutno přinést 
  • zdravotní způsobilost ne starší 30 dnů (ke stažení zde)
  • výpis evidenční karty řidiče ne starší 30 dnů
  • řidičský průkaz
  • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas
  • naslouchadlo či brýle a jiné pomůcky pokud je užíváte.

 

e-přihláška na dopravně psychologické vyšetření

6 + 12 =

Přihlaste se ještě dnes

 

Vaše přihláška se dostane do databáze přihlášených žáků s časovým údajem. Před zahájením nových kurzů rozesíláme hromadné SMS s informací o místě, času a hodině zahájení. Přihlášky jsou vyřizovány v takovém pořadí, jak byli vyplněny a odeslány.