Postupujte dle níže uvedených bodů.

Příslušný úřad neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky.

Termíny nám nejsou známy předem.

Postup pro žádost o opravnou zkoušku

 

 

N

Vyplňte formulář e-Přihláška opakovaná zkouška

N

Zaplaťte poplatek za opravnou zkoušku v e-shopu autoškoly

N

Dle vašeho uvážení je možné přidat do košíku několik hodin doplňovacího výcviku na e-shopu autoškoly

N

Uhraďte poplatek za opravnou zkoušku na Městském úřadě

N

Následně Vás písemně přihlásíme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností k opakované zkoušce.

N

Následně Vám sdělíme termín opakované zkoušky

Přehled přidělených termínů