Příslušný úřad neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky.

Termíny nám nejsou známy předem. 

Přehled přidělených termínů 

 

Žádost o opakovanou zkoušku

 

N

Vyplňte prosím tento formulář.

N

Po dokončení přihlášky obdržíte podrobnější informace a žádost (na e-mail, který uvedete v posledním políčku) .

N

Žádost prosím vytiskněte a podepište.

N

Podepsanou žádost odevzdejte v provozovně autoškoly.

N

Uhraďte poplatek za opravnou zkoušku v autoškole.

N

Uhraďte poplatek za opravnou zkoušku na Městském úřadě.

N

Následně Vás písemně přihlásíme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností k opakované zkoušce.