teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy

08100024 

[1 b.] Schopnost pneumatik přenášet síly na podklad:

 

a) S narůstající rychlostí klesá.

b) S narůstající rychlostí se nemění.

c) S narůstající rychlostí roste.

08100025

[1 b.] Uzávěrka diferenciálu zabezpečí, že se na obě kola jedné nápravy:

 

a) Přivede stejný kroutící moment. Nesmí se použít na povrchu s dobrou přilnavostí.

b) Přivede různý kroutící moment. Nesmí se použít na površích s dobrou přilnavostí.

c) Přivede různý kroutící moment. Nesmí se použít na površích se špatnou přilnavosti.

08100026

[1 b.] Diferenciál při průjezdu zatáčkou umožňuje:

 

a) Aby se vnější kola otáčela rychleji než vnitřní.

b) Aby se vnější kola otáčela pomaleji než vnitřní.

c) Aby se přenesla větší hnací síla na vnější kola.

08100027

[1 b.] Akumulátoru škodí:

 

a) Dlouhé vybíjení vysokým proudem, zkraty, ponechání ve vybitém stavu.

b) Pokud je nabitý na svou plnou kapacitu.

c) Častá jízda v noci.

08100028

[1 b.] Kapacita akumulátoru s klesající teplotou okolí:

 

a) Klesá.

b) Nemění se.

c) Zvyšuje se.

08100029

[1 b.] Nesprávná geometrie řídicí nápravy:

 

a) Má vliv na ovladatelnost vozidla a opotřebení pneumatik.

b) Má napomoci návratu kol do přímého směru po uvolnění volantu.

c) Projeví se zvýšenou hlučností odvalování kol.

08100033

[1 b.] Při krizovém brzdění s nákladním automobilem s návěsem s ABS na mokrém povrchu musí řidič:

 

a) Držet přímý směr, brzdový pedál tisknout co největší silou a současně zmáčknout (vyšlápnout) spojku.

b) Lehce brzdit, aby nedošlo k zablokování kol a držet přímý směr.

c) Držet přímý směr, držet volant ve 3/4 na 3, brzdový pedál tisknout s citem a spojku nesmí používat.

08100035

[1 b.] Při krizovém brzdění s nákladním automobilem bez ABS na suchém povrchu musí řidič:

 

a) Držet přímý směr, brzdový pedál tisknout co největší silou a současně zmáčknout (vyšlápnout) spojku.

b) Držet přímý směr, držet volant ve 3/4 na 3, brzdový pedál tisknout s citem a spojku nesmí používat.

c) Intenzivně brzdit, použít ruční brzdu a držet přímý směr.

08100036

[1 b.] Při brzdění s nákladním automobilem bez ABS na zasněženém povrchu musí řidič:

 

a) Držet přímý směr, brzdový pedál tisknout s citem, v případě prostoru před automobilem může brzdit i přerušovaně, současně musí zmáčknout (vyšlápnout) spojku.

b) Držet přímý směr, držet volant ve 3/4 na 3, brzdový pedál tisknout s citem a spojku nesmí používat.

c) Intenzivně brzdit, použít ruční brzdu a držet přímý směr.

08100037

[1 b.] Při krizovém brzdění s nákladním automobilem s návěsem vybaveném ABS na suchém povrchu musí řidič:

 

a) Držet přímý směr, brzdový pedál tisknout co největší silou a současně zmáčknout (vyšlápnout) spojku.

b) Držet přímý směr, držet volant ve 3/4 na 3, brzdový pedál tisknout s citem a spojku nesmí používat.

c) Intenzivně brzdit, použít ruční brzdu a držet přímý směr.

08100039

[1 b.] Při přetočení motoru:

 

a) Hrozí poškození motoru v důsledku srážky dna pístu s ventilem.

b) Hrozí poškození elektronického vstřikování paliva.

c) Mazací systém motoru nedokáže vytvořit mazací film na válcích motoru, v důsledku čeho dojde k zadření pístu.

08100040

[1 b.] Při řízení patrového autobusu musí řidič brát do úvahy:

 

a) Vyšší těžiště.

b) Nižší účinek brzd.

c) Vyšší zátěž motoru.

08100042

[1 b.] Způsob řízení autobusu výrazně ovlivňuje:

 

a) Přední a zadní převis karoserie.

b) Dvoumontáž kol hnací nápravy.

c) Vybavení pružinovou brzdou.

08110110

[1 b.] Za předjíždění se nepovažuje, jestliže je hustota provozu v jednom směru jízdy:

 

a) Taková, že se vytvoří souvislé proudy vozidel a rychlost vozidel závisí na rychlosti vozidel jedoucí před ním. Vozidla mohou jet v pruzích vedle sebe různou rychlostí.

b) Taková, že se vytvoří souvislý proud vozidel a rychleji jedoucí vozidlo by bylo zpomaleno při přejíždění z jednoho pruhu do druhého.

c) Taková, že řidič vozidla na dálnici použije k jízdě odstavný pruh.

08110122

[1 b.] Odlehčovací brzdové systémy, např. Telma, je vhodné používat u autobusů:

 

a) Zejména pro zvýšení ekonomiky provozu a plynulosti jízdy.

b) Pouze v situacích, kdy musí řidič maximálně využít brzdy autobusu.

c) Zejména na málo adhezním povrchu pro zvýšení bezpečnosti při brzdění.

08110123

[1 b.] Odlehčovací brzdové systémy nákladních automobilů (například retardér) je vhodné používat:

 

a) Zejména na suché vozovce.

b) Zejména na málo adhezním povrchu.

c) Zejména současně s provozní brzdou na zasněženém nebo mokrém povrchu.

08110220

[1 b.] Pokud na opravu defektu bezdušové pneumatiky je nezbytné použít duši:

 

a) Musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno.

b) Můžeme takto opravené kolo používat jen do maximální rychlosti 80 km.h-1.

c) Můžeme takto opravené kolo používat bez dalších omezení.

08110225

[1 b.] Elektronický stabilizační systém (ESP):

 

a) Napomáhá řidiči udržet vozidlo v požadovaném směru jízdy v rámci fyzikálních zákonů.

b) Zabrání vozidlu a jízdní soupravě dostat se do smyku.

c) Zabraňuje zablokování kola při brzdění a tím ztrátě adheze mezi kolem a vozovkou v mezních situacích.

08110226

[1 b.] Defenzivní způsob jízdy:

 

a) Znamená, že řidič méně brzdí, méně zrychluje a přeřazuje.

b) Způsobuje zvýšené opotřebí brzd, protože řidič často brzdí a tím zvyšuje náklady na opravu.

c) Způsobuje vyšší namáhání podvozku vozidla.

08110228

[1 b.] Délka reakčního času řidiče:

 

a) Se mění s fyzickým a duševním stavem řidiče.

b) Se nemění.

c) Se mění jen s věkem řidiče.

08110229

[1 b.] Vozidlo vybavené brzdovým systémem ABS:

 

a) Má zaručenou řiditelnost směru také při intenzivním brzdění.

b) Má zaručenou řiditelnost směru jen při intenzivním brzdění.

c) Má vždy kratší brzdnou dráhu než vozidlo bez ABS.