Přestupky

 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) upravuje mimo jiné působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích .. 

Přestupky fyzických osob

 

Technické delikty

Bez RZ

§ 125c odst.(1) a) bod 1

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

    1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen „registrační značka“) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

Zakrytá RZ

§ 125c odst.(1) a) bod 2

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,

Pokuta na místě (Kč)

—-

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

4 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

Technické delikty

Nebezpečná závada

§ 125c odst.(1) a) bod 3

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

Pokuta na místě (Kč)

—-

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

4 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

Body

6

Technické delikty

Zadržené ORV

§ 125c odst.(1) a) bod 4

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

a) řídí vozidlo,

4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

10 – 20 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

4 – 6

Body

Alkoholové a drogové delikty

Pod vlivem alkoholu nebo JNL

§ 125c odst.(1) b)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

b) v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

2,5 – 20 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

6

Alkoholové a drogové delikty

Pod vlivem a vylučuje způsobilost

§ 125c odst.(1) c)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

c)  řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,

Odmítačka

§ 125c odst.(1) d)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

d)  se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

25 – 50 000

25 – 75 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

12 – 24

18 – 36

Body

7

6

Administrativní delikty

Bez ŘO

§ 125c odst.(1) e) bod 1.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

1. v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičského oprávnění,

12 bodů a ZŘMV u “cizince”

§ 125c odst.(1) e) bod 5.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

5. pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

25 – 50 000

25 – 75 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

12 – 24

18 – 36

Body

4

4

Administrativní delikty

Zadržený ŘP

§ 125c odst.(1) e) bod 2.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

2. byl jí zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

4

4

Administrativní delikty

Profesní nezpůsobilost

§ 125c odst.(1) e) bod 3.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

4

2

Administrativní delikty

Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce

§ 125c odst.(1) e) bod 4.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

4. není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti,

Pozastavené ŘO – exekuce

§ 125c odst.(1) e) bod 6.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu,

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

Administrativní delikty

Řízení bez mentora

§ 125c odst.(1) e) bod 7.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

e) řídí motorové vozidlo a

… bez mentora .. 

Pokuta na místě (Kč)

—-

Pokuta ve SŘ (Kč)

2,5 – 5 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

Body

Speciální delikty

Telefon

§ 125c odst.(1) f) bod 1.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 000

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

1 500 – 2 500

4 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

Body

2

4

Speciální delikty

Rychlost o 40 km/h (50 km/h) a více

§ 125c odst.(1) f) bod 2.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,

Pokuta na místě (Kč)

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 – 10 000

7 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

6 – 12

6 – 18

Body

5

6

Speciální delikty

Rychlost o 20 km/h (30 km/h) a více

§ 125c odst.(1) f) bod 3.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

4 000 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6 (2x za 12 měs.)

Body

3

4

Speciální delikty

Rychlost do 20 km/h (30 km/h) a více

§ 125c odst.(1) f) bod 4.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h nebo mimo obec o méně než 30 km/h

Pokuta na místě (Kč)

do 1 000

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

1 500 – 2 500

2 000 – 5 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

Body

2

2

Speciální delikty

Červená a žlutá (signál i pokyn)

§ 125c odst.(1) f) bod 5.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

5. v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

5 000

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

7 000 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6 (2x za 12 měs.)

4 – 6

Body

5

6

Speciální delikty

Ohrožení chodce

§ 125c odst.(1) f) bod 6.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

6. v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

4 000 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6 (2x za 12 měs.)

Body

5, 4 nebo 3

6, 4, nebo 2

Speciální delikty

Předjíždění

§ 125c odst.(1) f) bod 7.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

7. předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

4 000 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6 (2x za 12 měs.)

Body

5, 4 nebo 3

6, 4, nebo 2

Speciální delikty

Přednost v jízdě

§ 125c odst.(1) f) bod 8.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

4 000 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6 (2x za 12 měs.)

Body

4

4

Speciální delikty

Železniční přejezd

§ 125c odst.(1) f) bod 9.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

9. v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

5 000

Pokuta ve SŘ (Kč)

2 500 – 5 000

7 000 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6

Body

7

6

Speciální delikty

Otáčení na dálnici

§ 125c odst.(1) f) bod 10.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b), nebo

Pokuta na místě (Kč)

5 000

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 000 – 10 000

7 000 – 25 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

1 – 6

Body

7

6

Speciální delikty

Stání na invalidech

§ 125c odst.(1) f) bod 11.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě,

Pokuta na místě (Kč)

do 2 500

2 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

5 000 – 10 000

4 000 – 10 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

Body

2

2

Připravuje se                           Speciální delikty

Bez pásů, autosedačky

§ 125c odst.(1) f) bod 11.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

…..

Ochranná přilba

§ 125c odst.(1) f) bod 12.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

…..

Přejíždění z pruhu do pruhu

§ 125c odst.(1) f) bod 13.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích

f) při řízení vozidla

…..

Pokuta na místě (Kč)

do 2 000

1 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

1 500 – 2 500

2 000 – 5 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

Body

pásy 3, sedačka 4

4

Připravuje se                           Speciální delikty

Pokuta na místě (Kč)

do 2 000

1 500

Pokuta ve SŘ (Kč)

1 500 – 2 500

2 000 – 5 000

Zákaz řízení MV (měsíce)

Body

pásy 3, sedačka 4

4