1. Vyplňte prosím tento formulář.
  2. Po dokončení přihlášky obdržíte podrobnější informace a žádost (na e-mail, který uvedete v posledním políčku).
  3. Uhraďte poplatek za opravnou zkoušku na účet (107-1654410257/0100) (VS: rodné číslo)
  4. Uhraďte poplatek za opravnou zkoušku na Městském úřadě.
  5. Následně Vás písemně přihlásíme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností k opakované zkoušce.