§ 125c Přestupky fyzických osob

0 bodů - registrační značka není nebo je jiná

řídí vozidlo,

na němž není v rozporu s§ 5 odst. 2 písm. k) umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena,

 

 • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 6 do 18 měsíců
 • 🎯

0 bodů - registrační značka zakrytá, znečištěná

řídí vozidlo,

jehož tabulka registrační značky je v rozporu s § 5 odst. 2 písm. l) zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,

 

 • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 6 do 18 měsíců
 • 🎯

6 bodů - nebezpečná závada

řídí vozidlo,

které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) z důvodu nebezpečné závady2), nebo

 

 • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
 • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
 • 🎯 6 bodů

0 bodů - ORV vozidla bylo zadrženo

řídí vozidlo,

jehož osvědčení o registraci vozidla bylo zadrženo nebo prohlášeno za zadržené podle§ 6b a nebyl vydán protokol o technické prohlídce podle § 6c odst. 1,

 

 • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
 • 🎯

0 bodů - STK odmítne

v rozporu s § 6a odst. 2 při technické silniční kontrole nezajede k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo se neřídí pokyny osoby obsluhující toto zařízení,

 

 • 💰 Správní řízení: od 4000 Kč do 10000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
 • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
 • 🎯

6 bodů - alkohol a drogy

 v rozporu s 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

 

 • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
 • 🎯 6 bodů

řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení motorového vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po jejím užití, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

6 bodů - odmítne vyšetření na alkohol a grogy

se v rozporu s § 5 odst. 1 písm. f) nebo g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

 

 • 💰 Správní řízení:od 25 000 Kč do 75 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 25 000 Kč do 100 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 18 měsíců do 3 let
 • 🎯 6 bodů

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou

4 body - není držitelem řidičského oprávnění

řídí motorové vozidlo a

v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,

 

 • 💰 Správní řízení:od 25 000 Kč do 75 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 25 000 Kč do 100 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 18 měsíců do 3 let
 • 🎯 4 body

řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnouskupinu vozidel

4 body - řidičský průkaz byl zadržen

řídí motorové vozidlo a

řidičský průkaz jí byl zadržen podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118b odst. 6,

 

 • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 6 do 18 měsíců
 • 🎯 4 body

řízení motorového vozidla řidičem, kterémubyl řidičský průkaz zadržen nebo prohlášenza zadržený

2 body - není profesně způsobilý

řídí motorové vozidlo a

v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,

 

 • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 6 do 18 měsíců
 • 🎯 2 body

řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

4 body - v zákazu řízení motorových vozidel

řídí motorové vozidlo a

jako držitel řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

 

 • 💰 Správní řízení: od 25000 Kč do 75000 Kč
 • 💰 s dopravní nehodou od 25000 Kč do 100 000 Kč
 • 👮‍♀️
 • ⏰ od 18 měsíců do 3 let
 • 🎯 4 body

řízení motorového vozidla řidičem, který jedržitel řidičského průkazu členského státu,řidičského průkazu vydaného cizím státemnebo mezinárodního řidičského průkazuvydaného cizím státem a pozbyl právo křízení motorového vozidla na území Českérepubliky nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnostispočívajícího v zákazu řízení motorovýchvozidel

0 bodů - řidičské oprávnění pozastaveno - exekuce

řídí motorové vozidlo a

řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu, nebo

   

  • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
  • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
  • 👮‍♀️
  • ⏰ od 6 do 18 měsíců
  • 🎯

  0 bodů - nemá mentora

  řídí motorové vozidlo a

  v rozporu s § 83a odst. 1 nemá doprovod mentora,

   

   • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
   • 💰 s dopravní nehodou od ě 000 Kč do 10 000 Kč
   • 👮‍♀️
   • ⏰ od 6 do 12 měsíců
   • 🎯

   4 body - drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj

   při řízení vozidla

   1. v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,

     

    • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
    • 💰 s dopravní nehodou od 25000 Kč do 100 000 Kč)
    • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
    • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
    • 🎯 4 body

    držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem

    6 bodů - rychlost o 40 km/h a více v obci

    . překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více,

     

    • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25000 Kč
    • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
    • 👮‍♀️
    • ⏰ od 6 do 18 měsíců
    • 🎯 6 bodů

    překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec

    4 body - rychlost o 20 km/h a více v obci

    překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více,

     

    • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
    • 💰 s dopravní nehodou od 4000 Kč do 20 000 Kč
    • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
    • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
    • 🎯 4 body

    překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

    2 body - rychlost o 10 km/h a více

    překročí nejvyšší dovolenou rychlost o 10 km/h a více,

      

     • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
     • 💰 s dopravní nehodou od 2000 Kč do 10 000 Kč
     • 👮‍♀️ od 1500 Kč do 2000 Kč
     • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
     • 🎯 2 body

     překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více

     6 bodů - nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit

     v rozporu s § 4 písm. b) nebo c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

       

      • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25000 Kč
      • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
      • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
      • ⏰ od 4 do 6 měsíců (úmyslně na pokyn k zastavení ..)
      • 🎯 6 bodů

      nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn k zastavení vozidla daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

      6 bodů - ohrozí chodce

      v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání,

        

       • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
       • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
       • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
       • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

        

       • 🎯 6 bodů – ohrozí

       ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, nakterou řidič odbočuje, nebo ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání

       6 bodů - omezí chodce

       v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání,

         

        • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
        • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
        • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
        • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

         

        • 🎯 4 body – omezí

        omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

        6 bodů - nezastavení vozidla před přechodem

        v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrozí nebo omezí chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kde je povinna tak učinit, nebo v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení nebo couvání,

          

         • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
         • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
         • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
         • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

          

         • 🎯 2 body – nezastavení vozidla před přechodem

         nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

         6 bodů - předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno

         předjíždí vozidlo v případě, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno,

           • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25000 Kč
           • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
           • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
           • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

            

           • 🎯 6 bodů

           předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno

           4 body - nedání přednosti v jízdě

           nedá přednost v jízdě v případě, kdy je k tomu povinna,

             

            • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
            • 💰 s dopravní nehodou od 4000 Kč do 20 000 Kč
            • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
            • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

             

            • 🎯 4 body

            nedání přednosti v jízdě

            6 bodů - vjíždění na železniční přejezd v případě ...

            v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno,

               

              • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25000 Kč
              • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
              • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
              • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

               

              • 🎯 6 bodů

              vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno

              6 bodů - otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici ...

              na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla jede v protisměru nebo v rozporu s § 36 odst. 1 písm. b) otáčí nebo couvá,

                

               • 💰 Správní řízení: od 7000 Kč do 25000 Kč
               • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
               • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
               • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                

               • 🎯 6 bodů

               otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla

               2 body - neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti pro invalidu

               v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně označí vozidlo parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 8 neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením,

                 

                • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                • 👮‍♀️ od 2500 Kč do 3500 Kč
                • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                 

                • 🎯 2 body

                neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě

                4 body - porušení povinnosti být za jízdy připoután

                v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1,

                  

                 • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
                 • 💰 s dopravní nehodou od 2 000 Kč do 10 000 Kč
                 • 👮‍♀️ od 1 500 Kč do 2 000 Kč
                 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                  

                 • 🎯 4 body – bezpečnostní pás

                 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užítochrannou přílbu

                 4 body - nepoužije dětskou autosedačku

                 v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) není připoutána na sedadle bezpečnostním pásem nebo při přepravě dítěte nepoužije dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás podle § 6 odst. 1,

                   

                  • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
                  • 💰 s dopravní nehodou od 2 000 Kč do 10 000 Kč
                  • 👮‍♀️ od 1 500 Kč do 2 000 Kč
                  • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                   

                  • 🎯 4 body– autosedačka

                  porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

                  4 body - porušení povinnosti užít ochrannou přílbu

                  v rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přílbu,

                   • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
                   • 💰 s dopravní nehodou od 2 000 Kč do 10 000 Kč
                   • 👮‍♀️ od 1 500 Kč do 2 000 Kč
                   • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                    

                   • 🎯 4 body– přilba

                   porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

                   4 body - ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

                   v rozporu s § 12 odst. 5 při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého ohrozí řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí,

                    • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
                    • 💰 s dopravní nehodou od 2 000 Kč do 10 000 Kč
                    • 👮‍♀️ od 1 500 Kč do 2 000 Kč
                    • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                     

                    • 🎯 4 body– přilba

                    ohrožení jiného řidiče při přejíždění zjednoho jízdního pruhu do druhého

                    0 bodů - neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy

                    v rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e),

                     • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                     • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                     • 👮‍♀️
                     • ⏰ od 4 do 6 měsíců
                     • 🎯

                     0 bodů - porušení omezení jízdy některých vozidel

                     v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel

                      

                      • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                      • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                      • 👮‍♀️ od 1500 Kč do 2000 Kč
                      • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                      • 🎯

                      0 bodů - porušení zákazu zastavení nebo stání

                      poruší zákaz zastavení nebo stání vozidla a způsobí tím překážku provozu na pozemních komunikacích,

                       

                       • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                       • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                       • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                       • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                       • 🎯

                       0 bodů - mentor - nesedí na sedadle vedle řidiče

                       jako mentor

                       v rozporu s§ 83a odst. 8 nesedí na sedadle vedle řidiče nebo nesleduje situaci v provozu na pozemních komunikacích nebo chování řidiče,

                        

                        • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                        • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                        • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                        • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                        • 🎯

                        0 bodů - mentor - požil alkohol

                        jako mentor

                        v rozporu s § 83a odst. 9 vykonává doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ačkoliv je její schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

                         

                         • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                         • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                         • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                         • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                         • 🎯

                         0 bodů - mentor - odmítne test na alkohol

                         jako mentor

                         se přes výzvu podle § 83a odst. 10 odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda při výkonu doprovodu nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

                          

                          • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                          • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                          • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                          • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                          • 🎯

                          4 body - dopravní nehoda - neprodlené nezastavení vozidla

                          při dopravní nehodě

                          v rozporu s§ 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo,

                           

                           • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                           • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč Kč
                           • 👮‍♀️
                           • ⏰ od 4 do 6 měsíců
                           • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                            

                           • 🎯 4 body

                           neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody

                           0 bodů - dopravní nehoda - neoznámí dopravní nehodu policii

                           při dopravní nehodě

                           v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neoznámí dopravní nehodu policii,

                            

                            • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                            • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                            • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                            • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                            • 🎯

                            0 bodů - dopravní nehoda - neprokáže totožnost

                            při dopravní nehodě

                            v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě

                             

                             • 💰 Správní řízení: od 4 000 Kč do 10 000 Kč
                             • 💰 s dopravní nehodou od 4 000 Kč do 20 000 Kč
                             • 👮‍♀️ od 2 500 Kč do 3 500 Kč
                             • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                             • 🎯

                             4 body - dopravní nehoda - opustí místo dopravní nehody

                             při dopravní nehodě

                             v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nebo odst. 5 opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,

                               

                               • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                               • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč Kč
                               • 👮‍♀️
                               • ⏰ od 4 do 6 měsíců
                               • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců

                                

                               • 🎯 4 body

                               neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení nehody

                               0 bodů - použije antiradar

                               v rozporu s § 3 odst. 6 použije antiradar nebo v rozporu s § 41 odst. 10 neoprávněně užije nebo napodobuje zvláštní výstražné světlo nebo zvláštní zvukové výstražné znamení, nebo

                                 

                                 • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                                 • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                                 • 👮‍♀️ 
                                 • ⏰ od 4 do 6 měsíců
                                 • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                                 • 🎯

                                 0 bodů - jiným jednáním poruší povinnost stanovenou v hlavě II

                                 jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.

                                  

                                   • 💰 Správní řízení: od 2 000 Kč do 5 000 Kč
                                   • 💰 s dopravní nehodou od 2 000 Kč do 10 000 Kč
                                   • 👮‍♀️ do 1500 Kč
                                   • ⏰ 
                                   • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                                   • 🎯

                                   0 bodů - Fyzická osoba přikáže nebo svěří samostatné řízení ..

                                   Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

                                     

                                      • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                                      • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                                      • 👮‍♀️ 
                                      • ⏰ dopravní nehoda – jinému ublíženo na zdraví od 6 do 18 měsíců
                                      • 🎯

                                      0 bodů - učitel autoškoly - alkohol

                                      Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních komunikacích

                                      a) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. a) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku během jízdy ve výcvikovém vozidle,

                                      b) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. b) vykonává činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

                                         • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                                         • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                                         • 👮‍♀️
                                         • ⏰ od 6 do 18 měsíců
                                         • 🎯

                                         0 bodů - učitel autoškoly - zdravotní stav

                                         Fyzická osoba se dopustí přestupku jako učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla podle § 3 odst. 3 písm. b) nebo c) tím, že v provozu na pozemních komunikacích

                                         v rozporu s § 8a odst. 1 písm. c) vykonává činnost učitele autoškoly, ačkoliv je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,

                                          • 💰 Správní řízení: od 7 000 Kč do 25 000 Kč
                                          • 💰 s dopravní nehodou od 7 000 Kč do 50 000 Kč
                                          • 👮‍♀️
                                          • ⏰ od 6 do 18 měsíců
                                          • 🎯