.. zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích

//dle ustanovení §7 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 167/2002 Sb.//

(pro všechny skupiny a podskupiny)

 

otázka 

§ 

(1) odstavec

a) písmeno

legislativa

*Poznámka:

Z judikatury:

Otázka: