Opravná zkouška sk. „C“

1.200  s DPH

Manipulační poplatek za opravnou zkoušku pro skupinu „C“.

Kategorie:

Manipulační poplatek za opravnou zkoušku pro skupinu "C" zahrnuje administrativní záležitosti, náklady na mzdu instruktora a náklady na výcvikové vozidlo. Je splatný před podáním žádosti o opravnou zkoušku a je zpoplatněn dle platného ceníku pro příslušnou skupinu výcviku.

Žadatel o zkoušku uhradí tento poplatek i v případě, že nevykonal předchozí zkoušku, na kterou byl přihlášen z důvodu zaviněném ze strany klienta (například nezaplacení správního poplatku, nepředložení dokladu totožnosti, pozdní příchod atd.).