eBook

Žadatel o řidičské oprávnění

Zákon č. 361/2000Sb.

Dopravní značky

Řešení dopravních situací

Zásady bezpečné jízdy [A]

Zásady bezpečné jízdy [B]

Zásady bezpečné jízdy [C, D]

Související předpisy

Podmínky provozu vozidel

Zdravotnická příprava

Ovládání a údržba vozidla [A]

Ovládání a údržba vozidla [B]

Ovládání a údržba vozidla [C, D]

Zákon č. 361/2000Sb. (Prováděcí předpisy)

Profesní způsobilost řidiče

Teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné jízdy

Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních

Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla

Poskytování služeb a logistiky

Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu

Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě

Zdravotní rizika a jejich předcházení

Prevence a řešení mimořádných událostí

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích

Díl 1 - Účastníci provozu na pozemních komunikacích (§ 3 - § 9)

Díl 2 - Provozovatel vozidla (§ 10)

Díl 3 - Pravidla provozu na pozemních komunikacích (§ 11 - § 60a)

Oddíl 1 - Jízda vozidly(§ 11 - § 34)

Jízda ve zvláštních případech (§ 13 - § 24)

Oddíl 2 - Jízda vozidly ve zvláštních případech (§ 35 - § 42)

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel (§ 43 - § 47a)

Oddíl 4 - Přeprava osob a nákladu (§ 48 - § 52)

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat (§ 53 - § 60a)

Díl 4 - Úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích(§ 61 - § 79a)

i

Díl 1 - Účastníci provozu na pozemních komunikacích (§ 3 - § 9)

§ 1 - Předmět úpravy

§ 2 - Vymezení základních pojmů

§ 3 - Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

§ 4 - Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

§ 5 - Povinnosti řidiče

§ 6 - Povinnosti řidiče motorového vozidla

§ 6a - Technická silniční kontrola

§ 6b

§ 6c

§ 7

§ 8 - Povinnosti řidiče tramvaje

§ 8a - Povinnosti učitele autoškoly

§ 9 - Povinnosti přepravované osoby

i

Díl 2 - Provozovatel vozidla (§ 10)

§ 10 - Povinnosti provozovatele vozidla

i

Oddíl 1 - Jízda vozidly(§ 11 - § 34)

§ 11 - Směr a způsob jízdy

§ 12 - Jízda v jízdních pruzích

§ 13 - Jízda ve zvláštních případech (ostrůvek, tramvaj)

§ 14 - Jízda ve zvláštních případech (vyhrazený pruh)

§ 15 - Jízda ve zvláštních případech (za vozidlem hromadné dopravy osob)

§ 16 - Objíždění

§ 17 - Předjíždění

§ 18 - Rychlost jízdy

§ 19 - Vzdálenost mezi vozidly

§ 20 - Vyhýbání

§ 21 - Odbočování

§ 22 - Jízda křižovatkou

§ 23 - Vjíždění na pozemní komunikaci

§ 24 - Otáčení a couvání

§ 25 - Zastavení a stání

§ 26 - Zastavení a stání

§ 27 - Zastavení a stání

§ 28 - Železniční přejezd

§ 29 - Železniční přejezd

§ 30 - Znamení o změně směru jízdy

§ 31 - Výstražná znamení

§ 32 - Osvětlení vozidel

§ 33 - Osvětlení vozidel

§ 34 - Vlečení motorových vozidel

i

Oddíl 2 - Jízda vozidly ve zvláštních případech(§ 35 - § 42)

§ 35 - Provoz na dálnici

§ 36 - Provoz na dálnici

§ 37 - Provoz na dálnici

§ 38 - Provoz na dálnici

§ 39 - Provoz v obytné a pěší zóně

§ 39a - Provoz v cyklistické zóně

§ 40 - Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně

§ 40a - Provoz vozidel v zimním období

§ 41 - Jízda vozidel s právem přednostní jízdy (modrý maják)

§ 42 - Jízda vozidel s právem přednostní jízdy (oranžový maják)

i

Oddíl 3 - Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel(§ 43 - § 47a)

§ 43 - Omezení jízdy některých vozidel

§ 43a - Hmotnosti a rozměry vozidel

§ 44 - Čerpání pohonných hmot

§ 45 - Překážka provozu na pozemních komunikacích

§ 46 - Zastavení vozidla v tunelu

§ 47 - Dopravní nehoda

§ 47a - Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích

i

Oddíl 4 - Přeprava osob a nákladu(§ 48 - § 52)

§ 48 - Přeprava osob

§ 49 - Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob

§ 50 - Přeprava osob vozidlem taxislužby

§ 51 - Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu ...

§ 52 - Přeprava nákladu

i

Oddíl 5 - Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat(§ 53 - § 60a)

§ 53 - Chůze

§ 54 - Chůze

§ 55 - Chůze

§ 56 - Útvar chodců

§ 57 - Jízda na jízdním kole

§ 58 - Jízda na jízdním kole

§ 59 - Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

§ 60 - Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat

§ 60a - Užívání osobního přepravníku

i

Oddíl 1 - Úprava provozu na pozemních komunikacích(§ 61 - § 68)

§ 61 - Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

§ 62 - Dopravní značky

§ 63 - Svislé dopravní značky

§ 64 - Vodorovné dopravní značky

§ 65 - Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla

§ 66 - Dopravní zařízení

§ 67 - Speciální označení vozidel a osob

§ 68 - Zařízení pro provozní informace

i

Oddíl 2 (§ 69 - § 75)

§ 69 - Řízení provozu na pozemních komunikacích

§ 70 - Řízení provozu světelnými signály

§ 71 -

§ 72 - Signály pro tramvaje

§ 73 - Signály pro cyklisty

§ 74 - Signály pro chodce

§ 75 - Řízení provozu pokyny policisty

i

Oddíl 3 - Vztahy mezi úpravami provozu na pozemních komunikacích, jejich stanovení a užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací(§ 76 - § 78)

§ 76 - Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích

§ 77 - Místní a přechodná úprava provozu ...

§ 77a - Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné

§ 78 - Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací