Kurz pro nové instruktory

Základní informace

Počty hodin pro základní výcvik učitelů

Počty hodin pro rozšiřující výcvik učitelů

Rozvrh s tématickým plánem

Info pro aktivní učitele

Vstup pro školení referentů

Vstup do sekce video